benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (C) - DIUMENGE XII DURANT L’ANY (C)

LECTURA PRIMERA

Za 12, 10-11. 13, 1

Mirarán al que atravesaron

LECTURA PRIMERA

Za 12:10-11, 13:1

Miraran aquell que han traspassat

Lectura de la profecía de Zacarías:

Así dice el Señor:

«Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia.

Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como se llora al primogénito.

Aquel día, será grande el luto en Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en el valle de Meguido.»

Aquel día, se alumbrará un manantial, a la dinastía de David y a los habitantes de Jerusalén, contra pecados e impurezas.

Lectura de la profecia de Zacaries:

Això diu el Senyor: «Abocaré sobre el llinatge de David i sobre els habitants de Jerusalem un esperit d’afecte i de benvolença. Llavors miraran aquell que han traspassat: faran per ell un dol, com el que es fa per la mort d’un fill únic, ploraran amargament per ell, com es plora la mort del primer fill. Aquell dia hi haurà a Jerusalem un dol tan gran com el d’Hadad-Remmon a la plana de Maguedó. Aquell dia un doll d’aigua abundant rentarà els pecats i les immundícies de la casa de David i dels habitants de Jerusalem.»

SALMO RESPONSORIAL

Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: 2b)

SALM RESPONSORIAL

Sal 62:2, 3-4, 5-6, 8-9 (R.: 2b)

R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Oh Dios, tú eres mi Dios,

por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;

mi carne tiene ansia de ti,

como tierra reseca, agostada, sin agua. R.

¡Cómo te contemplaba en el santuario

viendo tu fuerza y tu gloria!

Tu gracia vale más que la vida,

te alabarán mis labios. R.

Toda mi vida te bendeciré

y alzaré las manos invocándote.

Me saciaré como de enjundia y de manteca,

y mis labios te alabarán jubilosos. R.

Porque fuiste mi auxilio,

y a la sombra de tus alas canto con júbilo;

mi alma está unida a ti,

y tu diestra me sostiene. R.

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.

Tot jo tinc set de vós,

per vós es desviu el meu cor,

com terra eixuta sense una gota d’aigua. R.

Jo us contemplava al vostre santuari

quan us veia gloriós i poderós.

L’amor que em teniu val més que la vida;

per això els meus llavis us lloaran. R.

Que tota la vida us pugui beneir

i alçar les mans lloant el vostre nom.

Saciat del bo i millor,

us lloaré amb el goig als llavis. R.

Perquè vós m’heu ajudat,

sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s’ha enamorat de vós,

em sosté la vostra mà. R.

SEGUNDA LECTURA

Ga 3, 26-29

Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de Cristo

LECTURA SEGONA

Ga 3:26-29

Tots els qui heu estat batejats, us heu revestit de Crist

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas:

Hermanos:

Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.

Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo.

Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús.

Y, si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos de la promesa.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia:

Germans, tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu en Jesucrist. Tots els qui heu esyay bayejats per unir-vos a Crist, us heu revestit de Crist. Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots sou una sola cosa en Jesucrist. I si vosaltres sou de Crist, sou descendència d’Abraham, hereus de les promeses.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn 10, 27

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Jo 10:27

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen.

Les meves ovelles reconeixen la meva veu, diu el Senyor; també jo les reconec i elles em segueixen.

EVANGELIO

Lc 9, 18-24

Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho

EVANGELI

Lc 9:18-24

Sou el Messies, l’Ungit de Déu. El Fill de l’home ha de patir molt

Lectura del santo evangelio según san Lucas:

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:

- «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Ellos contestaron:

«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.»

Él les preguntó:

- «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

Pedro tomó la palabra y dijo:

«El Mesías de Dios.»

El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:

«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»

Y, dirigiéndose a todos, dijo:

«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.»

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:

Una vegada que Jesús es trobava en un lloc apartat, se li acostaren els deixebles, i els preguntà: «Qui diu la gent que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, altres que sou Elies, altres que ha ressuscitat un dels profetes antics.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, ¿qui dieu que sóc?» Pere li respongué: «El Messies, l’Ungit de Dèu.» Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, i els deia: «El Fill de l’home ha de patir molt: el notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i ressuscitarà el tercer dia.»

I deia a tothom: «Si algú vol venit amb mi, que es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]