benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (B) - DIUMENGE XIX DURANT L'ANY (B)

LECTURA PRIMERA

1R 19, 4-8

Con la fuerza de aquel alimento caminó hasta el monte de Dios

LECTURA PRIMERA

1R 19:4-8

Amb la força d’aquell aliment caminà fins a la muntanya de Déu

Lectura del libro primero de Reyes:

Le caminó por el desierto una jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama. Se deseo la muerte y dijo:"Basta ya, Yahveh! Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres!" Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: "Levántate y come." Miró y vio a su cabecera una torta conocida sobre piedra calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, le tocó y le dijo: "Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti." Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches.

Lectura del primer llibre dels Reis:

En aquell temps, Elies caminà durant un dia pel desert, s’assegué a l’ombra d’una ginestera i demanà la mort, pregant així: «Ja n’hi ha prou, Senyor. Preneu-me la vida; no he de ser més afortunat que els meus pares.» Després s’ajagué sota aquella ginestera i s’adormí. Mentre dormia, un ángel el tocà i li digué: «Aixeca’t i menja.» Llavors veié al seu capçal un pa cuit sobre pedres i un càntir d’aigua, Menjà i begué, i s’adormí altra vegada. L’àngel del Senyor el tornà a tocar i li digué: «Aixeca’t i menja, que tens molt de camí a fer.» Ell s’aixecà, menjà i begué, i amb la força d’aquell aliment caminà quaranta dies i quaranta nits, fins que arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 9a)

SALM RESPONSORIAL

Sal 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 (R.: 9a)

R. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento,

su alabanza esta siempre en mi boca.

Mi alma se gloría en el Señor:

que los humildes lo escuchen y se alegren. R.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,

ensalcemos juntos su nombre.

Yo consulté al Señor y me respondió,

me libró de todas mis ansias. R.

Contemplado y quedaréis radiantes,

vuestro rostro no se avergonzará.

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha

y lo salva de sus angustias. R.

El ángel del Señor acampa,

en torno a sus fieles y os protege.

Gustad y ved qué bueno es el Señor;

dichoso el que se acoge a él. R.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment,

tindré sempre als llavis la seva lloança.

La meva ànima es gloria en el Senyor;

se n’alegraran els humils quan ho sentin. R.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,

exalcem plegats el seu nom.

He demanat al Senyor que em guiés;

ell m’ha escoltat, res no m’espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum;

i no haureu d’abaixar els ulls avergonyits.

Quan els pobres invoquen el Senyor,

els escolta i els salva del perill. R.

Acampa l’àngel del Senyor

entorn dels seus fidels per protegir-los.

Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor;

feliç l’home que s’hi refugia. R.

SEGUNDA LECTURA

Ef 4, 30- 5, 2

Vivid en el amor con Cristo

LECTURA SEGONA

Ef 4:30-5:2

Viviu estimant igual com el Crist

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios:

No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes:

Germans, no entristiu l’Esperit Sant amb què Déu us ha marcat per reconèixer-vos el dia de la redempció final. Lluny de vosaltres tot malhumor, mal geni, crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb els altres, i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist.

Sou fills estimats de Déu: imiteu el vostre Pare. Viviu estimant com el Crist ens estimà; ell s’entregà per nosaltres, oferint-se a Déu com una víctima d’olor agradable.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn 6, 51

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Jo 6:51

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre.

Jo sóc el pa viu, baixat del cel, diu el Senyor; qui menja aquest pa, viurà per sempre.

EVANGELIO

Jn 6, 41-51

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo

EVANGELI

Jo 6:41-51

Jo sóc el pa viu baixat del cel

Lectura del santo Evangelio según San Juan:

Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: "Yo soy el pan que ha bajado del cielo." Y decían: "No es éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?" Jesús respondió: "No murmuréis entre vosotros. "Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo."

Lectura de l’evangeli segons sant Joan:

En aquell temps, els jueus murmuraven de Jesús perquè havia dit que era el pa baixat del cel, i es preguntaven: «Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?» Jesús els digué: «No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si no l’atreu el Pare que m’ha enviat. I els qui vénen a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels Profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els qui han sentit l’ensenyament del Pare i l’han après vénen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai el Pare: només l’ha vist el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dóna la vida. Els vostres pares, tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren, però el pa de que jo parlo és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen, Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn: perquè doni vida al món.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]