benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XXVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (C) - DIUMENGE XXVIII DURANT L'ANY (C)

LECTURA PRIMERA

2R 5, 14-17

Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor

LECTURA PRIMERA

2R 5:14-17

Naaman se’n tornà cap a l’home de Déu i confessà que el Senyor és l’únic Déu

Lectura del segundo libro de los Reyes:

En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia dela lepra, como la de un niño.

Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo:

- «Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el deIsrael. Acepta un regalo de tu servidor.»

Eliseo contestó:

- «¡Vive Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada.»

Y aunque le insistía, lo rehusó.

Naamán dijo:

- «Entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor.»

Lectura del segon llibre dels Reis:

En aquells dies Naaman de Síria baixà al Jordà i s’hi banyà set vegades, com li havia dit Eliseu, l’home de Déu. La pell se li tornà com la d’una criatura i quedà pur de lepra. Lavors se’n tornà amb tot el seu seguici cap a l’home de Déu, entrà a casa d’ell i, dret al sev davant, li digué: «Ara sé ben bé que, fora d’Israel no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra. Per favor, accepta un present del teu servidor.» Eliseu li digué: «No acceptaré res. T’ho juro per la vida del Senyor, davant del qual estic sempre, a punt de servir-lo.» Naaman insistia que admetés el present, però Eliseu s’hi negà. Llavors Naaman digué: «Permets que el teu servidor carregui dues mules de terra d’aquest país? És que d’ara endavant el teu servidor no oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, sinó només al Senyor.»

SALMO RESPONSORIAL

Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: 2)

SALM RESPONSORIAL

Sal 97: 1, 2-3ab, 3cd-4 (R.: 2)

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. R.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contemplen la salvació.

Canteu al Senyor un càntic nou:

ha fet obres prodigioses,

la seva dreta i el seu braç sagrat

han sortit victoriosos. R.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,

i els pobles contemplen la salvaciò.

L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment

a la casa d’Israel. R.

Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra,

la salvaciò del nostre Déu.

Aclameu el Senyor arreu de la terra,

esclateu en cants i en crits d’alegria. R.

SEGUNDA LECTURA

2Tm 2, 8-13

Si perseveramos, reinaremos con Cristo

LECTURA SEGONA

2Tm 2:8-13

Si som constants en les proves també regnarem amb el Crist

Lectura de la segunda carta de] apóstol san Pablo a Timoteo:

Querido hermano:

Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David.

Éste ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada.

Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna.

Es doctrina segura: Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu:

Estimat, pensa que Jesucrist, del llinatge de David, ha ressuscitat d’entre els morts. Aquesta és la Bona Nova que jo predico, i per això he de sofrir fins a trobar-me empresonat com si fos un malfactor. Però les presons no poden encadenar la Paraula de Déu. Jo ho suporto tot per amor dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació i la glòria eterna que Déu ens dóna en Jesucrist.

I això que diem és ben cert: Si morim amb ell, també viurem amb ell; si som constants en les proves, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens negarà; però, com que no pot negar-se ell mateix, ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

1Ts 5, 18

VERS ABANS DE L'EVANGELI

1Te 5:18

Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros.

Donem gràcies en tot. Perque això és el que Déu vol de nosaltres en Jesucrist.

EVANGELIO

Lc 17, 11-19

¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?

EVANGELI

Lc 17:11-19

Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?

Lectura del santo evangelio según san Lucas:

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:

- «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.»

Al verlos, les dijo:

- «Id a presentaros a los sacerdotes.»

Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.

Éste era un samaritano.

Jesús tomó la palabra y dijo:

- «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?»

Y le dijo:

- «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:

En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als sacerdots.»

Un dia Jesús, tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava en un poblet li sortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i li cridaren: «Jesús, mmestre, apiadeu-vos de nosaltres!.»

Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d’ells,quan s’adonà que estava bo, tornà enrera donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat a donar glòria a Déu» Llavors li digué: «Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]