benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

XXXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (C) - DIUMENGE XXXI DURANT L'ANY (C)

LECTURA PRIMERA

Sa 11, 23-12, 2

Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los seres

LECTURA PRIMERA

Sa 11:23-12:2

Us apiadeu de tothom perquè vós estimeu tot allò que existeix

Lectura del libro de la Sabiduría:

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza,como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra.

Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan.

Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado.

Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido?

¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado?

Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.

Todos llevan tu soplo incorruptible.

Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.

Lectura del llibre de la Saviesa:

Senyor, el món tot sencer davant vostre és com un gra que totjust inclina la balança, com un esquitx de rosada que cau a terra el matí.

Justament perquè ho podeu tot, us apiadeu de tothom, i dissimuleu els pecats dels homes perquè puguin penedir-se. És que vós estimeu tot allò que existeix i no abomineu res d’allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-ho.

Com persistirua res si vós no ho volguéssiu? Què continuaria existint si no rebés la vostra invitació? I vós, Senyor que estimeu la vida, tot ho planyeu, sabent que tot és vostre, ja que el vostre alè immortal és present a tots.

Per això repreneu una mica als qui es desencaminen i, servint-bos d’allò mateix amb què han pecat, els amonesteu i els recordeu les seves culpes, perquè s’allunyin del mal i creguin en vós, Senyor.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1)

SALM RESPONSORIAL

Sal 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 (R.: 1)

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R.

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. R.

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Us exalçaré, Déu meu i rei meu,

beneiré el vostre nom per sempre.

Us beneiré dia rere dia,

lloaré per sempre el vostre nom. R.

El senyor és compassiu i benigne,

lent per al càstig, gran en l’amor.

El Senyor és bo per a tothom,

estima entranyablement tot el que ell ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres criatures,

que us beneeixin els fidels,

que proclamin la glòria del vostre Regne

i parlin de la vostra potència. R.

Totes les obres del Senyor són fidels,

les seves obres són obres d’amor.

El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,

els qui han ensopegat, ell els redreça. R.

SEGUNDA LECTURA

2Te 1, 11-2, 2

Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él

LECTURA SEGONA

2Te 1:11-2:2

El nom de Jesús, el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres i vosaltres en ell

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses:

Hermanos:

Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Tessalònica:

Germans, sempre preguem per vosaltres, demanant que el nostre Déu us faci dignes de la vocació cristiana, i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les obres que la fe us inspira. Així el nom de Jesús el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres, i vosaltres en ell, per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor.

Pel que fa a l’adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i la nostra reunió amb ell, us preguem, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, enca que una suposada revelació de l’Esperit o una dita o cartaque passés com si fos nostra anunciessin que el dia del Senyor és imminent.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Jn 3, 16

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Jo 3:16

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en él tiene vida eterna.

Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic; tots els qui creuen en ell tenen vida eterna.

EVANGELIO

Lc 19, 1-10

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido

EVANGELI

Lc 19:1-10

El Fill de l’home a buscar i a salvar allò que s’havia perdut

Lectura del santo evangelio según san Lucas:

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad.

Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí.

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:

«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.»

Él bajó en seguida y lo recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.»

Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:

«Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más.»

Jesús le contestó:

- «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán.

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.»

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:

En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deis Zaueu, cap de cobradors d’impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè ell era petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s’enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.» Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués quedat a casa d’un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: «Senyor, ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat, els restitueixo quatre vegades més.» Jesús li sigué: «Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]