benvingudes i benvinguts a

logo de la Web Parroquial San Pedro


san-pedro.org és l'espai a la xarxa de la comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol, per construir comunitat també des d'internet

Contenido
La Torre, el logo de la parroquia

Organigrama

VI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO (A) - DIUMENGE VI DURANT L’ANY (A)

LECTURA PRIMERA

Ec 15, 16-21

No mandó pecar al hombre

LECTURA PRIMERA

Ec 15:16-21

Déu no mana a ningú que faça el mal

Lectura del libro del Eclesiástico:

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están muerte y vida: le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira:

Si vols, guardaràs els manaments: ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. Tens a davant foc i aigua: pren lo que tu vulguis. L’home té a davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor és gran: el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen lo que ell ha creat; ell coneix tot lo que fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal ni autoritza ningú a pecar.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: lb)

SALM RESPONSORIAL

Sal 118:1-2,4-5,17-18,33-34 (R.: lb)

R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor; dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. R.

Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para cumplir tus consignas. R.

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. R.

R. Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.

Feliços els homes de conducta irreprensible,

que segueixen la llei del Senyor.

Feliços els homes que guarden el seu pacte

i busquen el Senyor amb tot el cor. R.

Heu donat els vostres preceptes

perquè siguen observats fidelment.

Tant de bo que els meus camins no es desvien

de guardar els vostres decrets. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent:

que visca pensant en la paraula que heu donat.

Obriu-me els ulls i podré contemplar

les meravelles de la vostra llei. R.

Mostreu-me el camí dels vostres decrets,

que el vull seguir fins al final.

Feu-me entendre la vostra llei,

que la vull guardar amb tot el cor. R.

SEGUNDA LECTURA

1Co 2, 6-10

Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria

LECTURA SEGONA

1Co 2:6-10

Abans de tots els temps, Déu ja tenia la saviesa enclosa en el seu pla perquè siga la nostra glòria

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios:

Hermanos:

Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.

Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.

Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman.»

Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:

Germans: Als qui tenen una fe prou madura, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present ni dels seus dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha proposat, amagada fins ara, però que abans de tots els temps ja tenia decidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del món present no l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin coneguda, no haurien clavat mai a la creu el Senyor de la glòria. Però, tal com diu l’escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l’home somniava això que Déu té preparat per als qui l’estimen», però a nosaltres Déu ens ho ha revelat per obra de l'Esperit, ja que l'Esperit penetra a tot fins a lo més profund de Déu.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Mt 11, 25

VERS ABANS DE L'EVANGELI

Mt 11:25

Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla.

Vos enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

EVANGELIO

Mt 5, 17-37

Se dijo a los antiguos, pero yo os digo

EVANGELI

Mt 5:17-37

Ja sabeu què van dir als antics, però jo us dic

Lectura del santo evangelio según san Mateo:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

-«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley.

El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos.

Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.

Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será procesado.

Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil', tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", merece la condena del fuego.

Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.

Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.

Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior.

Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno.

Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno.

Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio."

Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.

Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus votos al Señor".

Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu:

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:

[«No us penseu que jo venc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No venc a desautoritzar‑los sinó a completar‑los. Vos ho dic amb tota veritat: Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el punt més insignificant dels llibres de la Llei. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer lo mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els complagui i ensenyi a fer‑ho, serà tingut per gran en el Regne del cel.]

Jo us dic que si no sou més justs de lo que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els varen manar: «No matis», i tothom que mati, serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tribunal.

[El qui digui al seu germà una paraula dejectadora, serà reu davant el Sanedrí, i el qui l’insulti, acabarà al foc de l’infern. Per això, ni que et trobis ja a l’altar, a punt de presentar l’ofrena, si allà et recordes que un germà teu té qualque cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i vés primer a fer les paus amb el teu germà. Ja tornaràs després, a presentar la teva ofrena. Si qualcú et portà al jutjat, mentre hi aneu, enteneu‑vos tot d’una, abans que et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T’ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiràs que no hagis pagat fins el darrer cèntim.]

Ja sabeu que està manat: «No cometis adulteri.» Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig, en el fons del seu cor ja ha comès adulteri.

[Per això, si el teu ull dret et fa caure en pecat, arrenca‑te’l i tira’l; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui tirat a l’infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure en pecat, talla‑te‑la i tira‑la; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui tirat a l’infern tot el teu cos. També està manat: Si qualcú es divorcia de la seva dona, que li doni un document on consenti el divorci. Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es casa amb una repudiada, comet adulteri.]

També sabeu que als antics els varen manar: No trenquis els juraments. I també: Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor. Doncs jo us dic: No juris mai:

[ni pel cel, que és trono de Déu, ni per la terra, que és l’escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots ni fer tornar blanc o negre un, sol cabell.]

Digueu senzillament si, quan és sí, no, quan és no. Tot allò que deis de més, ve del Maligne.»

Realizada con software libreRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con sistema operativo GNU/LinuxRealizada con distribución UbuntuRealizada con editor HTML BluefishRealizada con programación web con phpRealizada con base de datos web con mysqlRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con navegadores de referencia Firefox y ChromiumRealizada con FTP FilezillaRealizada con retoque fotográfico con GimpRealizada con dibujo vectorial con InkscapeRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con edición multimedia con Kdenlive y CinelerraRealizada con conversión de formatos multimedia con WinFFRealizada con reproductor multimedia VLCRealizada con edición de PDF con PDF EditorRealizada con suite ofimática Openoffice | Contenidos bajo licencia Creative Commons | cumple el estándar XHTML 1.1cumple el estándar CSS 3.0cumple el estándar WAI-AA de accesibilidad

[Comunidad Parroquial San Pedro. Puerto de Sagunto]